Thuis
Gebruikte gevallen
Via methode
Cyberrisicobeheer

Evalueer risico's systematisch om doelgroep uw middelen optimaal.

Risicobeheer is een van de belangrijkste manieren waarop u de waarborgen die u rond uw gegevensassets hebt getroffen, moet evalueren. Laat uw organisatie niet kwetsbaar zijn!

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Automatiseren waar mogelijk

Wij zullen automatisch relevante informatiebeveiligingsrisico's identificeren en huidige controles koppelen, wanneer u taken activeert in Cyberday.

Systematisch proces

Slimme instrumenten kunnen ervoor zorgen dat iedereen het risicobeheer op dezelfde manier uitvoert en dat de resultaten niet onterecht worden vertekend.

Verbonden met ISMS

Laat risicoanalyse niet als een losgekoppeld tak staan, maar verbind de behandeling van risico's met ISMS en de bewakingsmogelijkheden.

Automatisch identificeren van risico's en koppelen van bestaande controles

Wanneer u een taak activeert in Cyberday, documenteren wij automatisch gerelateerde risico's in het risicoregister. Deze informatie helpt u bij uw risico-evaluatie, omdat u weet wat er al is gedaan om het risico te beheersen.

Evalueer risico's en weet waar te investeren

Door risico's te evalueren wijst u op de beste veiligheidsinvesteringen. Als het risiconiveau onaanvaardbaar lijkt, zorgt Cyberday ervoor dat de behandeling wordt gestart. U kunt uw eigen risico-evaluatieschaal aanpassen en instructies toevoegen om ervoor te zorgen dat iedereen de evaluatie volgens dezelfde principes uitvoert.

Creëer een behandelingsplan voor onaanvaardbare risico's door koppeling van nieuwe taken

Op risicobehandeling bepaal je de relevante behandelingsmethode. Bij afnemende van risico's kunt u kiezen uit een grote bibliotheek van best practice-controles die zijn afgeleid van talrijke beveiligingsnormen. Het behandelingsplan wordt opgeslagen op de risicokaart.

Zien een samenvatting vanuit tabelweergave (d.w.z. risicoregister)

Werk in Cyberday creëert automatisch veel geïdentificeerde risico's. Het is uw taak relevante risico's te selecteren voor evaluatie en de meest urgente risico's te behandelen. Wanneer het behandelingsplan is uitgevoerd, kan het resterende risico worden geëvalueerd en het risico vervolgens worden afgesloten.

Risicobeheerprocedure brengt dit alles in één document

Risicobeheerprocedure legt uit hoe het risicobeheer in de organisatie wordt uitgevoerd. De procedure in Cyberday is dynamisch, wat betekent dat naast de tekstbeschrijving de procedure een live samenvatting bevat van de resultaten van Risicobeheer. De procedure kan eenvoudig worden gedeeld via Teams voor een auditor of het bedrijfsbeheer.

Zorgen voor een consistente risico-evaluatie met gemeenschappelijke richtsnoeren

Zodra u begint met het creëren van eigen best practices voor risicobeheer, deelt u deze voor de *geautomatiseerde eenheid 'Risico-eigenaren'* via Cyberday. Het is bijvoorbeeld belangrijk om risico-eigenaars te herinneren aan de definities van uw risicoschaal, wat een ernstige impact betekent, bv. niveau 3/5.